Menstrual hygiene

САРЫН ТЭМДГИЙН ТУХАЙ АНХНЫ ОЛГОЙЛТ
Анхны сарын тэмдэг
Сарын тэмдэг эмэгтэй хүний бүхий л амьдралын туршид ирдэг үү?
Эрүүл мэндтэй холбоотой эрсдэлүүд
Нөхөн үржихүйн эрхтэн тогтолцооны халдварууд
Сарын тэмдэгтэй холбоотой асуултууд
Сарын тэмдэг ирсэн үед мөрдөх эрүүл ахуйн зөвлөмж

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Menstrual hygiene”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© WaSH Action of Mongolia NGO. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.