Манай байгууллага 2009–2015 оны хооронд хэрэгжүүлсэн “Ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн” төслийн хүрээнд гэр хорооллын нүхэн жорлонг сайжруулах, Монгол орны нөхцөлд тохирсон хувилбарыг олох, туршиж нутагшуулах ажлыг хийж ирсэн.

Continue reading Бордоожуулах жорлонгийн туршлагаасаа УИХ-ын гишүүн Ц. Оюунгэрэлтэй хуваалцлаа.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email