Нүхэн жорлонгийн стандарт шинэчлэгдэж байгаатай холбоотойгоор манай байгууллага ЭМСЯ, МУЗН-тэй хамтран НҮБ-ийн Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр энэхүү шинэ стандартад орсон 4 төрлийн жорлонгийн хувилбарыг олон нийтэд сурталчлах ажлыг хийж байна. Continue reading Стандартад нийцсэн жорлонгийн хувилбарууд

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email